Dimension Bérszámfejtés

A programcsomag tartalma:
Komplett bérszámfejtési és munkaügyi rendszer,
korlátlan számú dolgozó számfejtése.

189.000 Ft +áfa bevezető áron.

Rendelje meg online, kedvező áron:

Megrendelés

További részletek:

Különlegességek Kapcsolódó modulok Szolgáltatások

Demó letöltés
Kérdése van?
Hívja a következő számot: +36 1 781 6212

Dimension bérszámfejtési és munkaügyi modul ismertető

A Dimension bérszámfejtési és munkaügyi modul
nagyteljesítményű, megbízható és egyszerűen kezel-
hető bérügyviteli program.

A rendszer megfelel a bérszámfejtés aktuális jogszabá-
lyainak, teljes jogszabálytudással rendelkezik, ezért nem
kell külön paramétereznie.

A rendszer alkalmas egy cég teljes bérszámfejtési fela-
datainak ellátására, a dolgozók alapadatainak nyilván-
tartásától az adók, járulékok és egyéb közterhek
kiszámításán át, a szükséges bevallások elkészítéséig.

Lehetővé teszi havidíjas, órabéres, valamint teljesítmény-
béres és jutalékos elszámolású dolgozók bérszámfejté-
sét, a pótlékok, járulékos elemek és a levonások figyelem-
bevételével.

Ellátja a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyok (pl. megbízás, választott tisztségviselő,
szerzői jogdíj, szakmunkás tanuló), az önálló tevékeny-
ségből származó jövedelmek számfejtését (pl. bérbea-
dás), az egyéni és társas vállalkozók kezelését, valamint
az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok
nyilvántartását.

 • A személyhez, valamint a jogviszonyhoz kapcsolódó
  adatok széleskörű nyilvántartása, az adatok időbeli
  változásának nyomon követésével. Egy személyhez
  kapcsolódó párhuzamos jogviszonyok, vagy időben
  egymást követő több jogviszony kezelése.
 • A jelenlét és az idő alapú fizetési jogcímek rögzítése,
  a fizetett és nem fizetett távollétek, különböző pótlé-
  kok, műszakpótlékok, a túlmunka, készenlét, ügyelet
  kezelése. A részletes jelenlét adat rögzítése mellett
  a műszakpótlékok, valamint a rendkívüli munkavég-
  zés pótlékai a számfejtés során automatikusan
  elszámolásra kerülnek.
 • Havi, heti, napi munkaidő. Egyműszakos, többműsza-
  kos és folyamatos munkaidő beosztás.
 • Juttatások a programban előkészített széleskörű
  jogcímválaszték alapján.
 • Letiltások, levonások kezelése, fix összegű és százalé-
  kos mérték, ezek kombinációja, a jogszabályokban
  előírt sorrend és mérték figyeléssel (levonási karton).
 • Kedvezményes foglalkoztatási formák (START, EKHO,
  SzocHo kedvezmények) kezelése.
 • Dolgozónkénti és csoportos számfejtés, havi és hóna-
  pon belül többszöri számfejtési lehetőség.
 • Szabadság nyilvántartás.
 • Egyszerűsített foglalkoztatottak kezelése.
 • Szokványostól (5+2) eltérő munkarend alkalmazása,
  többműszakos és folyamatos munkarend.
 • Telephelyek, költséghelyek, projektek, számfejtési
  csoportok alkalmazása.
 • Adóbevalláshoz szükséges év végi adatszolgáltatás.
 • Adóhatóság felé történő elektronikus bevallások,
  bejelentés elkészítése, feladás az ANYK program
  számára.
 • Kapcsolat a számviteli és pénzügyi modullal. Bérszám-
  fejtési adatok feladása a könyvelésnek, kifizetési,
  levonási, átutalási adatok átadása a pénzügyi modul-
  nak, bérek utalása.

Bevallás
A rendszer az adóhatóság számára három lépésben
elkészíti a 08-as elektronikus bevallást.

Kívánságra az XML állományt feltölti az ANYK programba
(1./ adatellenőrzésre, 2./szerkesztésre, 3./ feladja adat-
szolgáltatásra).

Bérszámfejtés képernyő

Bérszámfejtő program - UNIT ERP

További képernyők
és listák

Manuális számfejtés
A program által kiszámított adatok – korlátozott körben
– manuálisan is módosíthatók.

Évközbeni csatlakozás
A rendszerhez évközben csatlakozók számára az addig
más módon számfejtett adatok egyszerűen, a programba
összesítve vagy havi bontásban is bevihetők.

Ergonómiai különlegességek, fantasztikus sebesség
 • Amennyiben a dolgozók egy meghatározott csoport-
  jával szeretne műveleteket végezni (pl. jutalmazási
  lista), akkor csak ki kell jelölnie a megfelelő munkatár-
  sakat és létrehoznia a munkacsoportot.
  Ettől kezdve dolgozhat az így létrehozott csoportokkal
  is.
 • A jelenléti adatok kitöltésekor a „normál” gomb hatá-
  sára a program egész hónapra automatikusan kitölti
  az időadatokat. A kitöltéskor a tárgyhóra eső
  be- és/vagy kilépés időpontját, a fizetett ünnepet, a
  törzsadat szerinti napi munkaidőt, a műszakpótléko-
  kat figyelembe veszi a rendszer.
 • Csoportos számfejtés: a jogviszonyok listájából ki lehet
  jelölni a számfejteni kívánt dolgozókat, majd egy
  gombnyomásra a program az összes kijelöltre egymás
  után elvégzi a számfejtést.
 • Egyszerre több listát is elkészíthet. Csak kiválasztja,
  melyik listákat szeretné, mely dolgozókra vonatko-
  zóan, és a rendszer már beavatkozás nélkül egymás
  után nyomtatja is.

Listák, nyomtatványok

 • Bérlap, bérlista,
 • Címletjegyzék,
 • Aláírási jegyzék,
 • Juttatások, levonások,
 • Kereseti kimutatás,
 • Szabadság nyilvántartás,
 • Kilépő dolgozó nyomtatványai,
 • Vállalati összesítők telephelyenként
  és az egész vállalatra vonatkozóan,
 • Pénzügyi feladás,
 • Főkönyvi feladás,
 • Nyilatkozatok,
 • Éves adóbevalláshoz szükséges
  nyomtatványok,
 • Listák, nyomtatványok exportálása
  (pdf, xls, doc, jpg,...),
 • Bérlapok, utalási jegyzékek, listák küldése e-mailben,...

A listák egyszerre lekérhetők egy dolgozóra, a dolgozók
egy kiválasztott körére, vagy az összes dolgozóra
vonatkozóan.

100%-ban megfelel a hatályos jogszabályoknak!
A jogszabályváltozásokat folyamatosan figyelemmel
kísérjük és a szoftverfrissítéseket időben elérhetővé
tesszük Önnek.

Minimális hardver és szoftver követelmények

Operációs rendszer

Windows 7, Vista, XP, 2000 vagy magasabb verziójú operációs rendszer

A Dimension programcsomagban benne van az MS SQL express adatbázis kezelő. Ha nincs különálló szerver és
a konkurens felhasználók száma nem haladja meg a 10-et, akkor nem szükséges más MS SQL szerver termék.

Hardver

Processzor: minimum Pentium processzor
Memória: minimum 1 GB RAM
Videó: 1024x768 vagy nagyobb felbontás
200 MB szabad háttértároló kapacitás
Windows kompatibilis nyomtató

Szerver (10 konkurens felhasználó felett)

Operációs rendszer: Windows 2003, 2008 vagy magasabb verziójú szerver operációs rendszer
Adatbázis kezelő: MS SQL server 2008 R2
Processzor: minimum Pentium processzor
Memória: minimum 2 GB RAM
Videó: 1024x768 vagy nagyobb felbontás
500 MB szabad háttértároló kapacitás (adatbázis méretétől függően)

Bérszámfejtő program - UNIT ERP

Dimension Bérszámfejtés

189.000 Ft +áfa bevezető áron.

Rendelje meg online, kedvező áron:

Megrendelés

Kérdése van?
Hívja a következő számot: +36 1 781 6212

Dimension
ügyviteli rendszer

Kérje ingyenes programbemutatónkat és ismerkedjen meg a legkorszerűbb Dimension bérszámfejtési
rendszer előnyeivel.

Töltse ki az alábbi űrlapot.