Dimension könyvelés Prémium

Korlátlan cég, korlátlan felhasználó hálózatos verzióban is...

A programcsomag tartalma: Bármennyi cég kezelése,
főkönyvi modul, bér modul, eszköz, számla, szerződés,
CRM ügyfélkezelés, vezetői műszerfal modulok.

Akciós ár: 678.000 Ft helyett, 339.000 Ft.

(Akciós árunk 2020. április 20-ig érvényes!)

Rendelje meg online, kedvező áron:

Megrendelés

+ Ajándék rendszerbevezetési szolgáltatások

 • 4 óra oktatás
 • 4 óra bevezetés, paraméterezés

További részletek

Különlegességek Kapcsolódó modulok Szolgáltalások

Demó letöltés
Kérdése van?
Hívja a következő számot: +36 1 781 6212

Dimension könyvelés Prémium programcsomag ismertető

Minden benne van, amire szüksége lehet.

A Dimension könyvelés Pro nem csupán egy főkönyvi rendszer, annál sokkal több...

Nézze meg, hogy a szoftvercsomagban található integrált modulok mire képesek.
Meg fog lepődni, hogy a rendszer milyen sok különlegességet tartalmaz és mennyire egyszerűen kezelhető.

Könyvelés és pénzügy
 • Korlátlan számú cég kezelése,
 • Hiper ergonomikus kezelőfelület,
  villámgyors adatbevitel,
 • Vevő, szállító, bank, pénztár,
  vegyes bizonylatok,
 • Vevő számlák beolvasása az ügyfél
  számlázó rendszeréből,
 • Utólagos javítási lehetőség,
 • Devizaárfolyamok kezelése és
  beolvasása Internetről,
 • Árfolyam különbözetek
  könyvelése,
 • Eltérő áfa árfolyam kezelése,
 • Vevő-szállító összevezetés,
 • Számlák kiegyenlítése bankban,
  pénztárban, egyszerű kiválasztás-
  sal (kipontozás),
 • Utólagos kipontozás kezelése,
 • Ügyfélnyilvántartás,
 • Kialakítható számlatükör,
 • Áfa törzs és speciális áfák kezelése,
 • Automatikus kontírozás, előre
  kialakítható jogcím törzs alapján,
 • Mérleg/eredmény kimutatások
  tetszőleges paraméterezése több
  nyelven is,
 • Költséghely, projekt kód, egyéb
  gyűjtőkód szerinti megbontási
  lehetőség, minden forgalmi
  adatra,
 • Közvetett költségek felosztása,
 • Változó késedelmi kamatok,
 • Pénztárak kezelése,
 • Pénztár átlag ellenőrzés,
 • Pénztár bizonylatok, nyugta
  nyomtatás,
 • Időszaki pénztárjelentés,
 • Folyószámla egyenlegközlő
  levelek,
 • Kamatterhelő levelek, időszaki
  kamatterhelés
 • Utalások indítása, kapcsolat banki
  rendszerekkel,
 • Időszaki zárások (nem kötelező)
Könyvelési listák

Minden kimutatás tetszőlegesen,
bármilyen adat alapján szűrhető,
szűkíthető, rengeteg opció.

 • Adatok és kimutatás exportá-
  lása (pdf, xls, doc, jpg,...),
 • Listák, kimutatások küldése
  e-mailben.
 • Vevő/szállító analitika
  - folyószámla,
 • Kiegyenlítetlen számlák,
 • Vevő, szállító, bank, pénztár,
  vegyes áfa analitikák,
 • Napló listák,
 • Pontozatlan tételek listája,
 • Összesített áfa analitika,
 • Áfa bevallás,
 • Főkönyvi karton,
 • Főkönyvi kivonat,
 • Számlaosztály összesítő,
 • Mérleg/eredmény kimutatások,
 • Költséghely eredmény lista,
 • Projekt eredmény lista
Gyorsító lehetőségek
 • Hiper ergonomikus, egyszerű és
  áttekinthető kezelőfelület,
 • Könyvelési tételek felvitele a
  táblázatkezelők egyszerűségével,
  ablakok és kattintgatás nélkül,
 • Automatikus kontírozás, jogcím
  törzs alapján,
 • Nem használt mezők
  kikapcsolása,
 • Devizaárfolyamok betöltése
  Internetről,
 • Adatrögzítés egér nélkül,
 • Évszámok automatikus kitöltése,
 • Előre beállított főkönyvi számok
  és áfa kulcsok,
 • Számlák importálása az ügyfelek
  rendszeréből,
 • Csoportos béradat rögzítés,
 • Bérfeladás,
 • Saját rendszeres számlák töme-
  ges elkészítése egy gombnyo-
  másra,
 • Teljes jogszabálytudás és
  automatikus frissítések
Bérszámfejtés
 • Korlátlan számú cég és dolgozó
  kezelése,
 • Munkatársak személyi adatai,
 • Munkaügyi és számfejtési adatok,
 • Adatváltozások naplózása,
 • Havi, heti, napi munkaidő, egymű-
  szakos, többműszakos és folyama-
  tos munkaidő beosztás,
 • Munkaviszony és egyéb jogviszo-
  nyok (megbízás, választott tisztség-
  viselő, bérbeadás,...),
 • Párhuzamos jogviszonyok kezelése,
 • Kedvezményes foglalkoztatási for-
  mák (pl.: START kártya,...),
 • Havidíjas, órabéres, teljesítmény-
  béres, jutalékos elszámolási módok,
 • Jelenlét és idő alapú fizetési
  jogcímek,
 • Juttatások, több mint 100 beépí-
  tett jogcím,
 • Rendszeres és nem rendszeres
  juttatások, osztalék, külföldi kikül-
  detés kezelése,
 • Fix összegű és százalékban megad-
  ható levonások, letiltások,
 • Telephelyek, költséghelyek, projek-
  tek, számfejtési csoportok
  alkalmazása,
 • Dolgozónkénti és csoportos
  számfejtés,
 • Havi és hónapon belüli többszöri
  számfejtési lehetőség,
 • Számfejtési adatok manuális kie-
  gészítési lehetősége,
 • Egyéni és társas vállalkozók
  kezelése,
 • Egyszerűsített foglalkoztatás és
  EKHO,
 • Pótlékok, műszakpótlékok, túlmun-
  ka, készenlét, ügyelet kezelése,
 • Bérek utalással - kapcsolat elektro-
  nikus banki rendszerrel,
 • Szabadság nyilvántartás,
 • Adóhatóság felé történő elektro-
  nikus bevallások,

Listák:

 • Bérlapok, bérlisták,
 • Kereseti kimutatás,
 • Kereseti igazolás,
 • Kilépő dolgozó nyomtatványai,
 • Vállalati összesítők különböző
  csoportosításban,
 • Pénzügyi feladás,
 • Költség kimutatás,
 • Szabadság nyilvántartás,
 • Nyilatkozatok,
 • Aláírási jegyzék,
 • Átutalási jegyzék,
 • Címletjegyzék,
 • Főkönyvi feladás,
 • Éves adóbevalláshoz szükséges
  nyomtatványok,
 • Listák lekérése egyszerre több
  dolgozóra vonatkozóan,
 • Egyszerre több lista kiválasztása
  és nyomtatása,
 • Listák exportálása (pdf, xls, doc,...),
 • Bérlapok, utalási jegyzékek, listák,
  küldése e-mailben
Eszköz könyvelés
 • Tárgyi eszközök és immateriális
  javak, kis értékű tárgyi eszközök
  nyilvántartása,
 • Amortizáció kiszámítása és
  könyvelése (havonta, negyedéven-
  te, félévente, évente),
 • Eszközök eszközcsoportokba
  sorolása,
 • Eszközcsoporthoz rendelhető
  főkönyvi számlaösszefüggések,
  amortizációs módszer, leírási kulcs,
  költséghely, munkaszám, gyűjtőkód,
  dolgozó, telephely,
 • Állományváltozások megadása,
 • Eszközök jelenlegi értéke és a for-
  galmi adatok bármikor megtekint-
  hetők,
 • Főkönyvi feladási lista,
 • Nyitó forgalmi lista,
 • Forgalmi listák,
 • Kivonatok,
 • Eszköznyilvántartó lap,...
Számlázó modul a saját cége
számlázási feladataihoz
 • Több modern számla design,
 • Számlák, kimutatások küldése
  e-mailben,
 • Vevő (kimenő) számlák készítése,
 • Szállítói (bejövő) számlák iktatása,
 • Sztornó, azaz okiratkezelés,
 • Előleg-, végszámla kezelés,
 • Proforma számlák,
 • Előlegbekérő levelek készítése,
 • Számlázás devizában és forintban,
 • Tömeges számlakészítés
  szerződések alapján,
 • Vevő számlák automatikus
  feladása a könyvelési modulnak,...
Szerződések
 • Gyors és kényelmes szerződés-
  kötés az ügyfelekkel, Wordben
  elkészített sablonok alapján,
 • Tömeges automatizált számlázás
  a szerződés állomány alapján,
 • Szerződésmódosítások követése,
 • Teljesítési és fizetési ütemezések,
 • Alvállalkozói és egyéb szállítói
  szerződések kezelése,
 • Számlakészítés a szerződések
  teljesített ütemei alapján,
 • Szerződés állománnyal kapcsolatos
  nyilvántartások és kimutatások
CRM ügyfélkezelés

A CRM-ben előre beállíthatja az ügy-
felekhez kapcsolódó feladatokat,
hogy ne felejtsen el semmilyen
fontos határidőt.

 • Professzionális ügyfélkartonok,
 • Minden ügyféladat egy helyen,
 • Ügyfelekhez kapcsolódó számlák,
  bizonylatok, pénzügyi adatok,
  teendők,...
 • Teendők és értékesítési események,
 • Ügyfelekkel kapcsolatos feladatok
  kiosztása munkatársaknak,
 • Marketing címlista építés,
 • Ügyfélcsoportok, célcsoportok,
 • Azonnali kapcsolatfelvétel,
  e-mail, levélküldés,...
Vezetői információk és műszerfal
 • Vezetői információk azonnal,
 • Értékesítési kimutatások szolgál-
  tatásonként, ügyfelenként
 • Tetszőleges lekérdezések és
  kimutatások készítése,
 • Folyamatosan frissülő vezetői
  műszerfal, ahol nyomon követhető
  a forgalom alakulása,
 • Mobil eszközökről (iPad, iPhone,
  Android) is elérhető vezetői
  információk - VNC Viewer
  segítségével,
 • Pénzügyi kimutatások, tartozások,
  követelések, lejárt számlák,
 • Adatok és kimutatás exportálása
  (pdf, xls, doc, jpg,...)
Különlegességek, élmények
 • Hiper ergonomikus kezelőfelület
  linkekkel, a táblázatkezelők
  egyszerűségének megfelelő
  adatfelviteli felületekkel,
 • Főkönyvi és bér kimutatások
  küldése e-mailben,
 • Dolgozók csoportos kezelése,
 • Csoportos számfejtés
 • Több beépített professzionális
  számla design,
 • CRM - ügyfelekkel kapcsolatos
  határidős feladatok követése,
 • Mobil eszközökről (iPad, iPhone,
  Android) is elérhető vezetői
  információk - VNC műszerfal,
 • Integrált Google maps
  útvonaltervező,
 • Gyakori szűkítések, lekérdezések
  mentése,
 • Tömeges számlázás, szerződés
  állomány alapján,
 • Kiemelt ügyfélszolgálati forró vonal
Rendszer tulajdonságok
 • Hálózati felhasználás lehetősége
  több munkaállomáson,
 • Teljes modul integritás,
 • Megbízható SQL adatbázisok
 • Adat és kimutatás exportálás (pdf, xls, doc, jpg,...)
 • Komplex jogosultsági rendszer.
  könyvelt cégekre lebontott
  jogkörök


+ Ajándék: Könyvelőirodai Info Modul
Ezzel a különleges könyvelőirodáknak fejlesztett információs modullal, egyszerűen áttekintheti, hogy ügyfelenként hány könyvelt bizonylattal dolgozik és a munka mennyisége hogyan változik hónapról-hónapra, évről-évre. Ezek a hasznos információk segítik a feladatok üzemezésében és a könyvelési díjjak meghatározásban.

Láthatja, ez a rendszer könyvelőirodáknak készült és minden benne van, amire szüksége lehet!
Akciós ár: 680.000 Ft helyett, 339.000 Ft.
(Akciós árunk 2020. április 20-ig érvényes!)

Megrendelés

Dimension Partnerkapu

Újdonság Könyvelőirodai Management megoldás a Dimension könyvelő csomagokhoz!

Ha szeretne erőforrást spórolni, teljesen átlátni a könyvelőirodába folyó eseményeket, magasabb szintre emelni az ügyfelekkel való kapcsolattartást, akkor nézze meg korszakalkotó Partnerkapu megoldásunkat és vezesse be akár 2 óra alatt!

Bövebben

Képernyők és listák megtekintése

Kíváncsi rá, hogyan tudja ugyanazt a munkát sokkal
gyorsabban és egyszerűbben elvégezni?

Garantáltan több szabadideje lesz!

Hamarosan megtudja hogyan…

Képzelje el, hogy nemsokára gyorsan, pontosan, egyszerűen el tudja majd végezni a könyvelési munkáit és
a pluszban nyert szabadidejét arra fordítja, amire csak akarja.

Sok ideje megy el azzal, hogy bizonylatokat rögzít?
Sajnos ez nem a legörömtelibb része a könyvelői munkának.

De mit lehet tenni?

Milyen jó lenne, ha hátradőlhetne és az adatrögzítési munka unalmas és hosszadalmas részét a számítógép
végezné el Ön helyett. Igaz?

Ez úgy működne, mint a repülőgépeknél a robotpilóta.

Gondolta, hogy megháromszorozhatja a hatékonyságát egy új eszköz segítségével?

Igen, erre most itt a lehetőség!

A titkok nyitja...

Hiper ergonomikus kezelőfelület

A legtöbb könyvelési szoftverrel az a probléma, hogy számítástechnikai szakemberek szemével készülnek.
Így komoly erőfeszítésbe kerül megérteni és követni, ha egyáltalán ez lehetséges.

Hiszen Ön nem programozó, nem igaz?

Egy program más is lehet! Vannak érdekes, könnyed, precíz és érthető megoldások is.

Mitől lesz a könyvelőknek készített szoftver gyors, egyszerű és könnyen kezelhető?
Sok kis apróságnak tűnő, de fontos funkciótól. Például, mindennek mennie kell egér nélkül is!

A rendszer kezelőfelülete olyan legyen, hogy a lehető leggyorsabban lehessen dolgozni vele.

Meg fog lepődni, hogy mennyire fel lehet gyorsítani!


Néhány varázslatos funkció a kezelőfelületen…

 1. A tételek felvitele egy hiper ergonomikus táblázatban történik, amiben olyan egyszerű lépkedni és
  adatokat felvinni, mint egy táblázatkezelőben.
 2. Ha új sort, tételt szeretne kezdeni, csak megnyomja a le nyilat és kész. Nincs szükség gombokra és
  ablakokra. A lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megy.
 3. A kurzor mindig ott áll, ahova a következő adatot be kell gépelni, így nem kell feleslegesen lépkedni a
  mezők között.
 4. Automatikus kontírozás segíti, csak választ a jogcímek közül és a rendszer automatikusan kitölti a főkönyvi
  számokat, tétel megnevezéseket.
 5. A devizaárfolyamokat egy gombnyomással betöltheti az Internetről.
 6. Csak olyan adatokat kér, amire tényleg szüksége van. A többit kikapcsolhatja és ezzel is kevesebb
  lenyomott billentyűre lesz szüksége a haladáshoz.
 7. Az adatrögzítésnél minden működik egér nélkül is.
 8. A dátum mezőknél az évszámot automatikusan kitölti a rendszer, ezzel ismét megtakarít egy csomó
  felesleges leütést.
 9. Cégenként külön beállíthatja, hogy a vevő és szállítói tételek rögzítésekor az összegeket nettóban vagy
  bruttóban kívánja megadni. A beállítástól függően a kurzor a megfelelő mezőn fog állni.
  Bruttó összeg megadásakor kiszámítja a nettó és áfa értéket, illetve fordítva.
 10. Felkínálja az előre beállított főkönyvi számokat. A vevő, szállító, bank, pénztár főkönyvi számait
  automatikusan kitölti.
 11. A bizonylatok tárolását követően, magától adja a következő bizonylatot, így folyamatosan, megszakítás
  nélkül, gyorsan rögzítheti az adatokat.
 12. A rendszer ellenőrzi az adatok helyességét és figyelmezteti, ha hibás dátumot, évszámot, főkönyvi
  számot adott meg. Kevesebb hiba, kevesebb javítás, így ismét gyorsul.


És még rengeteg kényelmi, gyorsító megoldás…
Az sem mindegy, hogy milyen támogatást kap?

Ha kérdése van vagy elakad valamivel és sokat kell várnia, akkor az mennyi kiesést jelent?

Ha több ideig tart a munka, akkor nem tud annyi céget vállalni, hogy az megérje, és ha mégis sokat vállal,
akkor nem lesz másra ideje. Forró vonalat használhat! Ha kérdése van, csak felhívja a forró vonalunkat és
azonnal segítséget kap.

Mi a helyzet a jogszabályokkal?
A rendszer teljes jogszabálytudással rendelkezik, ezért nem kell beállításokkal töltenie az idejét.
A változásokkal kapcsolatos frissítéseket automatikusan megkapja.

Gyorsítás a számlák importálásával?
Az ügyfelei által elektronikusan megküldött számla adatokat ellenőrizheti és egy gombnyomással
egyszerűen beolvashatja a főkönyvi rendszerébe.

Gyorsítsuk fel a bérszámfejtést is?
Mit szólna egy olyan megoldáshoz, ami a dolgozók bérét csoportosan, egy kattintással számfejtené?
Ha nincs változás, akkor ezt használja és csak azokat a dolgozókat kell egyenként számfejtenie, akiknél
valami eltérés van a normálhoz képest.

Csoportos adatrögzítés?
A kijelölt dolgozóknak egyszerre adhat meg új juttatási vagy levonási tételeket és más alapadatokat,
havi adatokat.

Egyszerre több lista?
Egyszerre több kijelölt listát is kinyomtathat és azt is megadhatja, hogy mely dolgozókra vonatkozóan
kerüljenek kinyomtatásra. A bérlapokat és listákat e-mailben is elküldheti az ügyfeleinek.

És mi a helyzet a saját irodája számlázásával?
Automatizáljuk azt is?

A csomagban lévő szerződés és számlázó modulokkal, a saját rendszeres díjakat tartalmazó számláit is
automatikusan elkészítheti. Egy gombnyomás és minden aktuális számla kész.
Ez segítene, hogy felgyorsuljon?

Ja és még egy...
A számlákat azonnal feladja a rendszer a könyvelésbe, méghozzá a beállításnak megfelelően kontírozva.

Ismét rengeteg időt megtakarított!

A rendszer integráltsága is felgyorsítaná?

Örülne annak, ha a teljes rendszere integráltan működne? A számlák automatikusan, kontírozva mennének a
főkönyvbe és a bérszámfejtési adatok alapján szintén egy gombnyomásra megtörténne a főkönyvi feladás.

Minden adatot csak egyszer kell rögzítenie és számos automatizmus gyorsítja majd a munkáját!

Szóval már robotpilótával repülünk, csak a leszállásnál kell kézzel beavatkozni.

Könnyen megtanulható és bevezethető?

Bizonyára most az jár a fejében, hogy egy új rendszert sok munka lehet megtanulni és bevezetni.
Ügyfeleink, a fenti megtérülő előnyökön kívül azért váltottak könnyen, mert olyan egyedülálló indulási
támogatást kínálunk (telepítés, oktatás, beállítás, adatok áttöltése,…), amivel egyszerűen meg lehet tanulni
a rendszer kezelését és egy hónap alatt gördülékenyen át lehet állni.

Minden adatot áttöltünk, amit csak lehetséges.

Az ideje a legdrágább kincse!
Nem mindegy, hogy mire használja!

Amit nem muszáj Önnek csinálnia, azt bízza rá a robotpilótára.

Garantáltan több ideje lesz!

A teljes csomag tartalma és előnyei

 1. Főkönyv, bér, eszköz, számlázás, szerződés, CRM, vezetői műszerfal modulok – minden benne van,
  nem kell kiegészítésekre költenie.
 2. Számlázó szoftver az irodája számlázási feladataihoz. Felgyorsíthatja a saját számlázását, mert előre
  rögzítheti a havi számlázási sablonokat, így ezután már a rendszeres havi díjakat automatikusan számláz-
  hatja az összes ügyfél részére – ráadásul feladja a könyvelésbe is.
 3. Korlátlan tétel és dolgozó – nincsenek korlátozások, nagy cégeket is el tud vállalni.
 4. Könnyen megtanulható, egyszerű, gyors és megbízható. Könnyen kezelhető és ergonomikus rendszert
  kap, amivel pontosan és gyorsan tud dolgozni.
 5. Utólagos javítási lehetőség – ezzel rengeteg vesződségtől és utólagos plusz munkától szabadul meg.
  Amit kijavít, az azonnal megjelenik az összes listában.
 6. Hálózatban, egy időben tetszőleges számú felhasználó – Ön oszthatja ki a jogosultságokat, melyik céghez
  ki férhet hozzá. Egy hálózatban korlátlan számú gépen használhatják a rendszert. Ha beállít egy új gépet
  és munkatársat, az Önnek mostantól kezdve nem kerül semmibe. Nem kell drága szoftver licenszeket
  vásárolnia.
 7. Gyorsító megoldások – Az egyedülálló ergonómiai gyorsító megoldásokkal megsokszorozza irodája
  hatékonyságát. Ha a hatékonyság nő, akkor az több bevételt, illetve alacsonyabb költségeket is jelent.
 8. Egyszerű, ergonomikus kezelőfelület, több idő – Hamarabb végez, így marad ideje más dolgokra is.
 9. Ügyfelek számla adatainak importálása – Ha alkalmazza az importálási lehetőséget, akkor az adatrögzítési
  feladatok jelentősen csökkenthetőek. Ez olyan ügyfeleknél lényeges, ahol több ezer számlát készítenek.
  Kevesebb adatrögzítés, több óra szabadidő és a szabadidejét arra fordítja, amire csak akarja.
 10. Saját számlázása havonta automatikusan az összes ügyfelének. Nem kell többet a havi számlázással
  foglalkoznia, mert azt egy gombnyomásra elkészíti a rendszer a beállított sablonok alapján.
  Ez is tovább gyorsítja!
 11. Robotpilótára állított bérszámfejtés, csoportos számfejtéssel és automatikus
  feladással – ismét gyorsulunk.
 12. Integrált működés, feladások (számla, bér) – az ellenőrzött feladások rengeteg adatrögzítési feladatot
  vesznek le a válláról.
 13. Egyszeri adatrögzítés – Egy adatot nem kell többször rögzítenie. Az integrált működéshez ez az előny is
  hozzá tartozik.
 14. Gyors és egyszerű bevezetés. Garantált a gyors átállás, mert a rendszer áttekinthető és könnyen meg-
  tanulható, ráadásul a jelenlegi adatok nagy része át is tölthető ebbe a rendszerbe.
 15. Biztonságos adatkezelés –nagy megbízhatóságú SQL adatbázisok. Nincs több adatvesztés.
 16. 100%-os jogszabály megfeleltetés, méghozzá időben. Automatikusan megkap minden jogszabály-
  változásból adódó szoftverfrissítést. Sőt, az újdonságokat és továbbfejlesztéseket is.

Mit szólna hozzá, ha egy ilyen rendszer dolgozna a keze alatt?

Nem válna minden egyszerűbbé?

Hát nem ezt szeretné elérni, amióta csak belevágott a vállalkozásába?

Ráadásként ez a rendszer MINDEN területen a segítségére lehet, mert minden modul és funkció egyben
megtalálható benne, amire szüksége van!

Benne van a komplett főkönyvi rendszer, komplett bérszámfejtés, eszközgazdálkodás, számlázás,
szerződés kezelés, CRM ügyfélkezelés és vezetői műszerfal is. Ezekhez a modulokhoz nem kell drága
plusz kiegészítőként mérleg/eredmény kimutatást meg egyebeket vásárolnia, mert már eleve minden
benne van.

Képzelje csak el, hogy holnaptól mennyivel könnyebb és gyorsabb lenne a munkája egy ilyen megoldással.

Ha egy ehhez hasonló rendszert akarna felépíteni, az legalább 4 féle szoftvert igényelne.

Ha mindezeket a rendszereket és kiegészítőket külön meg kellene vásárolnia,
az biztosan nem lenne két fillér, ugye?

Nézze meg ajánlatunkat és ne hagyja ki, mert később ennyiért nem tud majd hozzájutni!

Az ajánlatot kizárólag KÖNYVELŐIRODÁK vehetik igénybe!

Dimension könyvelés Prémium

A programcsomag tartalma: Bármennyi cég kezelése,
főkönyvi modul, bér modul, eszköz, számla, szerződés,
CRM ügyfélkezelés, vezetői műszerfal modulok.

Akciós ár: 680.000 Ft helyett, 339.000 Ft.

(Akciós árunk 2020. április 20-ig érvényes!)

Rendelje meg online, kedvező áron:

Megrendelés


Kapott valaha ennyi előnyt?

Tudja, hogy egy ilyen komplett rendszer 600-700 ezer forintba is belekerülhet?

Biztosan megfordult a fejében, hogy miért éri meg nekünk ekkora kedvezménnyel odaadni ezt a
megoldást.

Szeretnénk, ha egyre több könyvelőcég számára elérhető lenne a rendszerünk. Valamint ha sokan használják,
akkor az, hosszú távon nekünk is jó.


Hogyan működik a jogszabálykövetés és az ügyfélszolgálat?

Folyamatos jogszabályfigyelést végzünk és a változásoknak megfelelően elkészítjük az új szoftver verziókat.
Ezzel garantáljuk, hogy szoftvere mindig 100%-ban megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.
A frissítéseket automatikusan megküldjük, és ami szintén fontos, hogy időben fogja megkapni ezeket.

Rendszerünket időről-időre továbbfejlesztjük és olyan megoldásokat építünk bele, ami egyre könnyebbé
teszi a munkáját. Ezeket az új fejlesztéseket szintén megkapja!

Tudjuk, hogy a gyors és folyamatos munka alapja, hogy olyan ügyfélszolgálati hátteret biztosítsunk Önnek,
ha megakad a munkában vagy valami kérdése van, akkor azonnal tudjon kihez fordulni.

Ezért munkatársaink folyamatosan rendelkezésére állnak, csak telefonálnia kell.

Megéri?

Ne feledje, ez nem csak egy költség, hanem folyamatos szolgáltatást fog kapni!
Mindent tartalmaz, amire szüksége van a zavartalan munkához.

Nincsenek mellékköltségek!

Mivel ez a legfontosabb munkaeszköze, ezért nem mindegy, hogy milyen szintű támogatást kap.
Ha gyorsan és pontosan akar dolgozni, ahhoz az is hozzá tartozik, hogy egy olyan szolgáltatóra lesz szüksége,
aki ennek az elvárásnak megfelelő munkát képes végezni.

 • Szoftvert érintő jogszabályfigyelést, 100%-ban a jogszabályoknak megfelelően működő rendszert
 • Új fejlesztések átadását,
 • Kiemelt szintű telefonos ügyfélszolgálatot,
 • Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó szoftverfrissítéseket, fejlesztéseket, amiket automatikusan megkap.Ilyen kiemelt szolgáltatásra vágyott már régóta, nem igaz?

Miért választott minket, már több mint 357 könyvelőiroda?

Egyszerűen azért, mert ez a megoldás felelt meg leginkább az igényeiknek.

Az elmúlt 20 évben sok könyvelőcéggel dolgoztunk, így sikerült alaposan megismerni az igényeket.
Ezzel az előnnyel terveztük és készítettük el a rendszereinket, amit most már Ön is élvezhet.

Év közben is csatlakozhat?
Természetesen!
A rendszert úgy alakítottuk ki, hogy ez egyszerűen megoldható legyen. A nyitó bizonylatok felvitelét
vagy áttöltését követően már indulhat is a munka.

Tehát,
ha, több időt, gyors, egyszerűen kezelhető, megbízható rendszert szeretne, VIP ügyfélszolgálati
támogatással és ajándék oktatási, rendszerbevezetési szolgáltatással, akkor lépjen a gyorsítósávra!

Használja ki a lehetőséget, hogy igénybe vehesse ezt az egyedülálló kedvezményt és ajándékot!

Rendelje meg!

Dimension könyvelés Prémium

A programcsomag tartalma: Bármennyi cég kezelése,
főkönyvi modul, bér modul, eszköz, számla, szerződés,
CRM ügyfélkezelés, vezetői műszerfal modulok.

Akciós ár: 680.000 Ft helyett, 339.000 Ft.

(Akciós árunk 2020. április 20-ig érvényes!)

Rendelje meg online, kedvező áron:

Megrendelés


Dimension
ügyviteli rendszer

Kérje ingyenes programbemutatónkat és
ismerkedjen meg a legkorszerűbb
Dimension könyvelő és bér rendszerek előnyeivel.

Töltse ki az alábbi űrlapot.

Pénzügyi és számviteli modul

A Dimension pénzügyi és számviteli modulja egy
komplett könyvelési rendszer, ami mindent tartal-
maz, amire szüksége lehet.

Hiper ergonómia
A bizonylatok rögzítéséhez, hiper ergonomikus kezelő-
felület áll rendelkezésére, ahol olyan egyszerűen viheti
fel a tételeket, mintha egy táblázatkezelő rendszerben
dolgozna.

Ez jelentősen felgyorsítja majd a munkáját.

Bizonylatok, melyek a könyvelés alapjául szolgálnak:

 • Vevő bizonylat
 • Szállítói bizonylat
 • Bank bizonylat
 • Pénztár bizonylat
 • Vegyes bizonylat

Utólagos módosítás
A bizonylatok utólagos módosítására is lehetőség van.
Ameddig nem csinál időszaki zárást, addig minden
bizonylat módosítható és a módosítás eredménye
azonnal megjelenik minden listán (analitikákban,
főkönyvi kartonokon, kivonaton,...).

Devizák/valuták kezelése
Ha devizában könyvel, az árfolyamokat nem kell minden
bizonylatnál külön megadnia. Erre való a deviza/valuta
törzs, ahol szerepelnek az árfolyamváltozások.
Az árfolyamváltozásokat betöltheti az internetről, vagy a
cég saját banki rendszeréből.

Minden lista lekérhető eredeti devizában és egy
meghatározott eltérő devizában is.

Árfolyam különbözetek
Az árfolyam különbözetek könyveléséhez egy olyan
funkciót tartalmaz a rendszer, amivel egyszerűen, a
tételek kiválasztásával egyből könyvelésre kerülnek az
árfolyamváltozásokból származó árfolyamnyereségek,
illetve árfolyamveszteségek.

A könyvelési bizonylatoknál kezelhető az esetlegesen
előforduló eltérő áfa árfolyam is.

Áfa törzs
Az áfa törzsben nem csak az alkalmazni kívánt kulcsokat,
típusokat adhatja meg, hanem a hozzájuk tartozó
főkönyvi számlaösszefüggéseket is beállíthatja.
Így amikor könyvel és megadja az áfa kulcsot (áfa típusát),
az áfa összegét is automatikusan kontírozza a rendszer
(fizetendő, levonható áfa főkönyvi számai).

Áfa típusok, lehetőségek:

 • Normál áfa kulcs - belföldi értékesítés,
 • Tárgyi mentes,
 • Alanyi mentes,
 • Nem áfa tétel,
 • Import áfa kivetéssel,
 • Import áfa önadózással,
 • Beruházási áfa,
 • Közösségen belüli termékértékesítés és szolgáltatás-
  nyújtás,
 • Közösségen belüli termék beszerzés és szolgáltatás
  igénybevétel,
 • Közösségen belüli beszerzés előlege,
 • Közösségen kívüli termékértékesítés,
 • Közösségen kívüli szolgáltatásnyújtás,
 • Fordított áfa fizetési kötelezettség,
 • Arányosításba bevont áfa,...

Pénztárak
A rendszer tetszőleges számú pénztárat tud kezelni.

 • Pénztár átlag ellenőrzés,
 • Bevételi és kiadási pénztár bizonylatok, nyugta
  nyomtatás,
 • Időszaki pénztárjelentés készítése,...

Átutalások indítása gombnyomásra
Egyszerűen kiválaszthatja az utalandó számlákat és a
kapcsolódó elektronikus banki rendszeréhez átke-
rülnek ezek az adatok. Ott csak aláírja, jóváhagyja, és
már mehet is a beküldés.

Kamatok és levelek:

 • Változó késedelmi kamatok kezelése,
 • Folyószámla egyenlegközlő levelek készítése,
  elküldése e-mailben,
 • Időszaki kamatterhelés, számítások és kamatterhelő
  levelek nyomtatása, elküldése e-mailben

Vevő bizonylat

Dim Pénzügy és számvitel termék ismertető

További képernyők és listák

Számlatükör és automatikus kontírozás
A rendszer által ajánlott számlatükröt tetszőlegesen
alábonthatja vagy akár teljesen megváltoztathatja.

A jogcímtörzsben előre rögzíteni lehet a leggyakrab-
ban előforduló gazdasági eseményeket, mely jelen-
tősen felgyorsítja a könyvelési tételek kontírozását.
Csak választania kell a jogcímek közül és a rendszer
automatikusan kontírozza a tételt úgy, hogy még a
tétel megnevezését is kitölti.

Számlák kiegyenlítése
A bank és pénztár bizonylatokon egyszerűen kiválaszt-
hatja, behívhatja a vevő, szállító számlákat és máris
kész a kiegyenlítés. Ha voltak korábban részfizetések
egy adott számlára vonatkozóan, akkor a rendszer
kiszámítja a további tartozás vagy követelés összegét,
és azt kínálja fel.

A bizonylatok utólagos kiegyenlítésére, kipontozására
is lehetőség van. Az ilyen tételeket külön csoportosítva
hozza a rendszer az analitikákban. Utólag külön vissza
lehet térni ezekhez, amikor megérkezik a számla.

Vevő-szállító összevezetés:
Ehhez egy speciális vegyeshez bizonylatot ad a
rendszer, ahol kiválaszthatja az összevezetni kívánt
számlákat. Ezeket a tételeket ezután a beállított
számlaösszefüggéseknek megfelelően automatikusan
lekönyveli és rendezi a rendszer.

Költséghely, projekt, gyűjtőkód
Minden forgalmi adat, könyvelési tétel, egyszerűen
felbontható költséghelyekre, projektekre és
egy tetszőlegesen alkalmazható gyűjtőkód alapján.

Ezekre minden listánál talál szűkítési lehetőséget,
és a kimutatásokat elkészítheti a kódoknak megfelelő
bontásban.

Extra kimutatások:

 • Közvetett költségek felosztása,
 • Költséghely eredmény lista,
 • Projekt eredmény lista,
 • Gyűjtőkód eredmény lista.

Mérleg/eredmény
A rendszer által kínált összeállításokon kívül
bármennyi kimutatást készíthet, és a tartalmukat
úgy állítja össze, ahogyan szeretné. A mérleg/ered-
mény törzs teljesen szabadon paraméterezhető.

Könyvelési listák
Minden kimutatás tetszőlegesen, bármilyen adat
alapján szűrhető, szűkíthető.

 • Vevő/szállító analitikák, folyószámla,
 • Kiegyenlítetlen számlák,
 • Vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes áfa analitikák,
 • Napló listák,
 • Pontozatlan tételek listája,
 • Összesített áfa analitika,
 • Áfa bevallás,
 • Főkönyvi karton,
 • Főkönyvi kivonat,
 • Számlaosztály összesítő,
 • Mérleg/eredmény kimutatások,
 • Költséghely eredmény lista,
 • Projekt eredmény lista
 • A listák és kimutatások exportálhatók (pdf, xls, doc,
  jpg,...) és e-mailben is elküldhetők

Bérszámfejtési és munkaügyi modul

A Dimension bérszámfejtési és munkaügyi modul
nagyteljesítményű, megbízható és egyszerűen kezel-
hető bérügyviteli program.

A rendszer megfelel a bérszámfejtés aktuális jogszabá-
lyainak, teljes jogszabálytudással rendelkezik, ezért nem
kell külön paramétereznie.

A rendszer alkalmas egy cég teljes bérszámfejtési fela-
datainak ellátására, a dolgozók alapadatainak nyilván-
tartásától az adók, járulékok és egyéb közterhek
kiszámításán át, a szükséges bevallások elkészítéséig.

Lehetővé teszi havidíjas, órabéres, valamint teljesítmény-
béres és jutalékos elszámolású dolgozók bérszámfejté-
sét, a pótlékok, járulékos elemek és a levonások figyelem-
bevételével.

Ellátja a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyok (pl. megbízás, választott tisztségviselő,
szerzői jogdíj, szakmunkás tanuló), az önálló tevékeny-
ségből származó jövedelmek számfejtését (pl. bérbea-
dás), az egyéni és társas vállalkozók kezelését, valamint
az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok
nyilvántartását.

 • A személyhez, valamint a jogviszonyhoz kapcsolódó
  adatok széleskörű nyilvántartása, az adatok időbeli
  változásának nyomon követésével. Egy személyhez
  kapcsolódó párhuzamos jogviszonyok, vagy időben
  egymást követő több jogviszony kezelése.

 • A jelenlét és az idő alapú fizetési jogcímek rögzítése,
  a fizetett és nem fizetett távollétek, különböző pótlé-
  kok, műszakpótlékok, a túlmunka, készenlét, ügyelet
  kezelése. A részletes jelenlét adat rögzítése mellett
  a műszakpótlékok, valamint a rendkívüli munkavég-
  zés pótlékai a számfejtés során automatikusan
  elszámolásra kerülnek.

 • Havi, heti, napi munkaidő. Egyműszakos, többműsza-
  kos és folyamatos munkaidő beosztás.

 • Juttatások a programban előkészített széleskörű
  jogcímválaszték alapján.

 • Letiltások, levonások kezelése, fix összegű és százalé-
  kos mérték, ezek kombinációja, a jogszabályokban
  előírt sorrend és mérték figyeléssel (levonási karton).

 • Kedvezményes foglalkoztatási formák (START, EKHO,
  SzocHo kedvezmények) kezelése.

 • Dolgozónkénti és csoportos számfejtés, havi és hóna-
  pon belül többszöri számfejtési lehetőség.

 • Szabadság nyilvántartás.

 • Egyszerűsített foglalkoztatottak kezelése.

 • Szokványostól (5+2) eltérő munkarend alkalmazása,
  többműszakos és folyamatos munkarend.

 • Telephelyek, költséghelyek, projektek, számfejtési
  csoportok alkalmazása.

 • Adóbevalláshoz szükséges év végi adatszolgáltatás.
 • Adóhatóság felé történő elektronikus bevallások,
  bejelentés elkészítése, feladás az ANYK program
  számára.

 • Kapcsolat a számviteli és pénzügyi modullal. Bérszám-
  fejtési adatok feladása a könyvelésnek, kifizetési,
  levonási, átutalási adatok átadása a pénzügyi modul-
  nak, bérek utalása.

Bevallás
A rendszer az adóhatóság számára három lépésben
elkészíti a 08-as elektronikus bevallást.

Kívánságra az XML állományt feltölti az ANYK programba
(1./ adatellenőrzésre, 2./szerkesztésre, 3./ feladja adat-
szolgáltatásra).

Bérszámfejtés képernyő

Dimension Bérszámfejtés

További képernyők és listák

Manuális számfejtés
A program által kiszámított adatok - korlátozott körben
- manuálisan is módosíthatók.

Évközbeni csatlakozás
A rendszerhez évközben csatlakozók számára az addig
más módon számfejtett adatok egyszerűen, a programba
összesítve vagy havi bontásban is bevihetők.

Ergonómiai különlegességek, fantasztikus sebesség

 • Amennyiben a dolgozók egy meghatározott csoport-
  jával szeretne műveleteket végezni (pl. jutalmazási
  lista), akkor csak ki kell jelölnie a megfelelő munkatár-
  sakat és létrehoznia a munkacsoportot.
  Ettől kezdve dolgozhat az így létrehozott csoportokkal
  is.
 • A jelenléti adatok kitöltésekor a „normál” gomb hatá-
  sára a program egész hónapra automatikusan kitölti
  az időadatokat. A kitöltéskor a tárgyhóra eső
  be- és/vagy kilépés időpontját, a fizetett ünnepet, a
  törzsadat szerinti napi munkaidőt, a műszakpótléko-
  kat figyelembe veszi a rendszer.
 • Csoportos számfejtés: a jogviszonyok listájából ki lehet
  jelölni a számfejteni kívánt dolgozókat, majd egy
  gombnyomásra a program az összes kijelöltre egymás
  után elvégzi a számfejtést.
 • Egyszerre több listát is elkészíthet. Csak kiválasztja,
  melyik listákat szeretné, mely dolgozókra vonatko-
  zóan, és a rendszer már beavatkozás nélkül egymás
  után nyomtatja is.

Listák, nyomtatványok

 • Bérlap, bérlista,
 • Címletjegyzék,
 • Aláírási jegyzék,
 • Juttatások, levonások,
 • Kereseti kimutatás,
 • Szabadság nyilvántartás,
 • Kilépő dolgozó nyomtatványai,
 • Vállalati összesítők telephelyenként
  és az egész vállalatra vonatkozóan,
 • Pénzügyi feladás,
 • Főkönyvi feladás,
 • Nyilatkozatok,
 • Éves adóbevalláshoz szükséges
  nyomtatványok,
 • Listák, nyomtatványok exportálása
  (pdf, xls, doc, jpg,...),
 • Bérlapok, utalási jegyzékek, listák küldése e-mailben,...

A listák egyszerre lekérhetők egy dolgozóra, a dolgozók
egy kiválasztott körére, vagy az összes dolgozóra
vonatkozóan.

100%-ban megfelel a hatályos jogszabályoknak!
A jogszabályváltozásokat folyamatosan figyelemmel
kísérjük és a szoftverfrissítéseket időben elérhetővé
tesszük Önnek.

Demó letöltés